Konferencija Evropske asocijacije za Integrativnu Psihoterapiju
biće održana 8. i 9. oktobra on line (u Atini).
Program i informacije na adresi:
https://eaipathens.eu/en/program/

Konferencija Evropske asocijacije za Integrativnu Psihoterapiju
8. i 9. oktobar

O NAMA

Srpsko udruženje za Integrativnu psihoterapiju (SUIP) je osnovano 2014. godine u Beogradu. Osnivač i direktorka udruženja je prof. Vesna Petrović.
Ideja o osnivanju je nastala u saradnji sa dr Kenneth Evans-om, doktorom psihoterapijskih nauka, psihoterapijskim trenerom i supervizorom, autorom više knjiga o psihoterapiji, superviziji i istraživanju, osnivačem Evropske asocijacije za integrativnu psihoterapiju, kodirektorom akreditovanog trening instituta - Evropskog centra za psihoterapijske studije (EUROCPS) sa sedištem u Francuskoj i Engleskoj.Takođe, od 2013. Dr Keneth Evans je predavao studentima u funkciji gostujućeg profesora na Fakultetu za pravne i poslovne studije 'dr Lazar Vrkatić' u Novom Sadu. Od osnivanja SUIP-a je bio glavni trener škole za Integrativnu psihoterapiju koju u partnerstvu sprovodi SUIP i EUROCPS.

Srpsko udruženje za Integrativnu psihoterapiju je osnovano sa ciljem obrazovanja iz Integrativne psihoterapije, unapredjenja teorije i prakse iz Integrativne psihoterapije, praćenja i unapredjenja stručnog rada i ličnog razvoja psihoterapeuta, istraživanja u oblasti psihoterapije, izdavanja i prevodjenja knjiga i drugih relevantnih publikacija iz psihoterapije, umrežavanja i saradnja sa srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu, celoživotnog obrazovanja ili kontinuirane profesionalne edukacije u oblasti psihoterapije.

Srpsko udruženje za Integrativnu psihoterapiju je punopravni član Saveza društava psihoteraputa Srbije (SDTP) i Evropske asocijacije za Integrativnu psihoterapiju (EAIP). Saradnik je Evropskog centra za psihoterapijske studije sa sedištem u Francuskoj i Engleskoj.

AKTIVNOSTI


Aktivnosti 2019. god.

Aktivnosti 2018. god.

Aktivnosti 2017. god.

Aktivnosti 2016. god.

EDUKACIJA

Program edukacije se realizuje u skladu sa standardima i programom akreditovanog trening instituta, Evropskog centra za psihoterapijske studije (European center for psychotherapeutics studies ili Eurocps) sa sedištem u Normandiji i Engleskoj, u skladu sa standardima i programom Srpskog udruženja za Integrativnu psihoterapiju (Suip), u skladu sa standardima Saveza društava psihoterapeuta Srbije kao i u skladu sa standardima Evropske asocijacije za psihoterapiju (European Association for Psychotherapy) i Evropske asocijacije za Integrativnu psihoterapiju (European Association for Integrative Psychotherapy).
Obezbedjuje prohodnost u sticanju nacionalnog sertifikata, sertifikata Evropske asocijacije za Integrativnu psihoterapiju i sertifikata Evropske asocijacije za psihoterapiju.
Proces sticanja znanja i veština iz oblasti Integrativne psihoterapije obuhvata kompletan trening program koji traje četiri godine. Program je prilagodjen aktuelnom kontekstu i pokazao se efikasnim i korisnim u odnosu na potrebe i zadatke relevantnih organizacija u oblasti mentalnog zdravlja.

• Prva godina edukacije (uvodni kurs)
• Druga godina edukacije (savetodavna praksa)
• Treća i četvrta godine edukacije (psihoterapijska praksa)

PROČITAJ VIŠE


TRENERI

Mr sci Joanna Hewitt Evans je direktorka 'Evropskog centra za Psihoterapijske studije' (Eurocips), registrovani je Geštalt Psihoterapeut pri UKCP i registrovani Integrativni Psihotherapeut u Evropskoj asocijaciji za integrativnu psihoterapiju (EAIP). Gostujući je trener na nekoliko evropskih psihotherapijskih trening Instituta, trener sa velikim iskustvom u radu sa edukantima iz različitih evropskih zemalja, kao što su Francuska, Engleska, Rumunija, Slovenija, i Srbija. Od 2009. vodi Geštalt psihotherapijski trening program na Scarborough Psychotherapy Training Institute, UK.

Prof dr Vesna Petrović, psiholog, psihoterapeut, osnivač i zastupnik Srpskog udruženja za Integrativnu psihoterapiju, šef programa master studija iz Psihoterapije na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Univerzitet Union, član Evropskog borda za psihoterapiju, član Naučnog komiteta za psihoterapiju u Evropskoj asocijaciji za psihoterapiju i član uredništva International Journal for Psychotherapy, član Saveza društava psihoterapeuta Srbije.

Mr sci Ana Ristović je psiholog, telesni i EMDR psihoterapeut, nosilac Nacionalnog i Evropskog sertifikata iz psihoterapije. Od 2011. je evropski akreditovani EMDR praktičar i punopravni član EMDR Evropa. Punopravni je član i EABP-a, evropske asocijacije za telesnu psihoterapijuod 2003. Član je trening tima u okviru srpske škole telesne psihoterapije (TePsintezis). Facilitator je u EMDR psihoterapiji. Vlasnik je Agencije za psihološko savetovalište i psihoterapiju 'Psiho art' od 2002. Radi u Užicu i Beogradu.SUIP
Petrogradska 4
Beograd
+381 62 276 564
prof. dr Vesna Petrović
Srpsko udruženje za integrativnu psihoterapiju

KONTAKT
ŠKOLA ZA INTEGRATIVNU PSIHOTERAPIJU
Miloša Bajića 5
Novi Sad
+381 (0)62 276 564
v.petrovic581@gmail.com
All Rights Reserved
Top