AKTIVNOSTI tokom 2016. godine

Joanna Hewitt Evans,
integrativna psihoterapeutkinja iz UK,

će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Dijaloška Psihoterapija

Joanna Hewitt Evans je istaknuti psihoterapeut i trener programa Integrativne psihoterapije.
Živi u Londonu i drži trening program iz Integrativne psihoterapije u više Evropskih zemalja.

Radionica će se održati u Novom Sadu, 2., 3., i 4. decembra.

Vreme održavanja:

Petak, 2. decembar: 18:30 - 21:00
Subota, 3. decembar: 9:00 - 17:30
Nedelja, 4. decembar: 9:00 - 17:30

Termini u petak i subotu su otvoreni za sve zainteresovane po ceni od 50 eur.
Za stalne članove grupe za edukaciju i profesionalni trening iz Integrativne psihoterapije, radionica traje i u nedelju, 4. decembra.

Radionica sadrži teorijski i iskustveni rad.
Svi učesnici će dobiti sertifikat sa istaknutim brojem sati koje su ostvarili.

Mesta su ograničena, pa molimo sve zainteresovane da se jave na mail:
integratiwnapsihoterapija@gmail.com ili v.petrovic581@gmail.com

Organizator gostovanja: Srpsko udruženje za integrativnu psihoterapiju (SUIP)
Osobe za kontakt: Vesna Petrović, +381 63 77 84 267 i Zorica Knežević, +381 64 431 13 06

Zapaženo saopštenje dr Vesne Petrović i mr Zorice Knežević u Banja Luci na skupu održanom na Filozofskom Fakultetu na temu: Integrativna psihoterapija - izazovi i perspektiva. Naučni skup je održan od 15 do 17. septembra.U Zagrebu je održan sastanak Borda Evropske asocijacije za Integrativnu psihoterapiju na kojoj je prisustvovala prof. dr Vesna Petrović kao predstavnik Srpskog udruženja za Integrativnu psihoterapiju kao punopravnog člana Evropske asocijacije. Tom prilikom je izabrana u Research Comitee ove organizacije. Sastanak je održan od 27. do 28. septembra 2016.

Na 6. Kongresu psihoterapeuta Srbije prof. dr Vesna Petrović je održala plenarno predavanje na temu: "Zašto integrativna psihoterapija?" Takođe na istom kongresu predstavila je skoro izašlu knjigu u Srbiji Ričarda Erskina "Integrativna psihoterapija na delu". Izdavač je Psihopolis iz Novog Sada.

U toku boravka u Beogradu dr Ričarda Erskina, jednog od osnivača pravca Integrativna psihoterapija u svetu, prof. dr Vesna Petrović je napravila interviju sa njim. Ovaj interviju je dostupan u Suip-u.
Dr Heward Wilkinson, integrativni psihoterapeut iz UK,
držaće radionicu iz Integrativne psihoterapije na temu:

Transfer, kontratransfer i projektivna identifikacija

Dr Heward Wilkinson je istaknuti psihoterapeut i jedan od osnivača Evropske asocijacije za Integrativnu psihoterapiju i počasni član Evropske asocijacije za psihoterapiju. Osnivač i dugogodišnji urednik istaknutog časopisa u oblasti psihoterapije, Internatonal Journal of Psychotherapy. Živi i radi u SCARBOROUGH, North Yorkshire.

Više o njemu pročitajte na sledećim linkovima:

http://hewardwilkinson.co.uk/
https://www.facebook.com/heward.wilkinson

Radionica će se održati u Novom Sadu, 7., 8., i 9. oktobra.

Otvorena je za sve zainteresovane 7. i 8. oktobra, u petak i subotu, po ceni od 50e i to:

Petak: 07.10.2016 god. od 18:30h - 21:00h i
Subota: 08.10.2016 god. od 09:00h - 17:15h.

Za stalne članove grupe za edukaciju i profesionalni trening iz Integrativne psihoterapije, radionica traje i u nedelju,
9. oktobra, od 9:00h - 17.15h.

Radionica sadrži teorijski i iskustveni rad.
Svi učesnici će dobiti sertifikat sa istaknutim brojem sati koje su ostvarili.

Mesta su ograničena, pa molimo sve zainteresovane da se jave na mail:

integratiwnapsihoterapija@gmail.com
ili
v.petrovic581@gmail.com

Organizator gostovanja: Srpsko udruženje za integrativnu psihoterapiju (SUIP)
Osobe za kontakt: Vesna Petrović, +381 63 77 84 267 i Zorica Knežević, +381 64 431 13 06

Mo Mandić, Phd u psihoterapiji,
registrovani Egzistencijalistički psihoterapeut u UK, Regent University London
,
će održati radionicu na temu:

Kvalitativna istraživanja u psihoterapiji

Radionica će se održati u Novom Sadu, 2., 3., i 4. septembra.

Vreme održavanja:

Petak, 2. septembar: 18:30 - 21:00
Subota, 3. septembar: 9:00 - 17:30
Nedelja, 4. septembar: 9:00 - 17:30

Termini u petak i subotu su otvoreni za nove članove po ceni od 50 eur.

Za prijavu i dodatne informacije pozovite Zoricu Knežević, na broj 064 431 13 06

Mr Ana Ristović će održati radionicu na temu:

Razvoj telesne svesnosti u okviru Integrativne psihoterapije

Radionica će se održati u Novom Sadu, 1., 2., i 3. jula.

Zainteresovani za dodatne informacije mogu da se obrate Zorici Knežević, na e-mail adresu: integratiwnapsihoterapija@gmail.com

prof. dr Vesna Petrović, trener Škole, će voditi radionicu od 03. do 05. juna na temu:

Metode relacione Integrativne psihoterapije.

Adresa održavanja radionice je: Franje Kluza broj 12, Novi Sad.

Vreme održavanja:

Petak: 18:30 - 20:30
Subota: 9:15 - 18:15
Nedelja: 9:15 - 17:00

Mr Ana Ristovic, sertifikovani psihoterapeut ce voditi radionicu 6., 7. i 8. maja na temu: Značaj i funkcija telesnog selfa terapeuta u Integrativnoj psihoterapiji.

Predavač dr Mo Mandić sa Regent University of London, će držati predavanja na FPPS dr Lazar Vrkatić 14., 15., 16. i 17. aprila u Novom Sadu na temu Istraživačke paradigme u psihoterapiji

1. Srpsko udruženje za integrativnu psihoterapiju (SUIP), u saradnji sa Evropskim centrom za psihoterapijske studije sa sedištem u Francuskoj i UK, upisuje drugu generaciju četvorogodišnje edukacije iz Integrativne psihoterapije - mart, april i maj 2016.

2. Škola upisuje novu grupu polaznika i počinje sa radom, dvoipodnevnom radionicom, 1., 2., i 3. aprila 2016. godine. Termini za celu godinu su dogovoreni i mogu se dobiti upitom na e-mail adresu koja je data na kraju ovog obavestenja ili na broj telefona.

3. 1., 2., i 3. aprila radionicu vodi mr sci Joanna Hewitt Evans, u Novom Sadu, detalji dostupni preko kontakta navedenog ispod ovog teksta. Moguće prisustvo samo na ovoj pojedinačnoj radionici, uz sertifikat o prisustvu i broju sati rada.

All Rights Reserved
Top