AKTIVNOSTI tokom 2017. godine

Joanna Hewitt Evans, integrativna terapeutkinja,

trener Škole, direktorka EUROCPS-a iz Londona
držaće radionicu na temu:

Psihološki razvoj pojedinca u svetlu obrazaca privrženosti


Radionica će se održati u Novom Sadu 8., 9. i 10. decembra
Na adresi: Đorđa Jovanovića 10.

Vreme održavanja: Petak, 8. decembar: 19:00 - 21:30
Subota, 9. decembar: 9:00 - 17:30
Nedelja, 10. decembar: 9:00 - 17:30

Radionica je otvorena za sve zainteresovane po ceni od 50 eur-a, za petak i subotu pre podne i
70 eur-a za petak i subotu ceo dan.
Za stalne članove grupe za edukaciju i profesionalni trening iz Integrativne psihoterapije,
radionica traje i u nedelju, 10. decembra.

Sertifikat o broju sati za ovu radionicu izdaje Srpsko udruženje za integrativnu psihoterapiju u saradnji sa EUROCPS-om

Kontakt: mail: v.petrovic581@gmail.com, tel. +381 (0)64 431 13 06

prof. dr Vesna Petrović, trener Škole,

će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Pristupi u integraciji u psihoterapiji


Radionica će se održati u Novom Sadu 17., 18. i 19. novembra
Na adresi: Đorđa Jovanovića 10.

Vreme održavanja: Petak, 17. novembar: 18:30 - 21:00
Subota, 18. novembar: 9:00 - 17:30
Nedelja, 19. novembar: 9:00 - 17:30

Termini u petak i subotu (ukupno 12h rada) su otvoreni za sve zainteresovane po ceni od 50 eur.
Za stalne članove grupe za edukaciju i profesionalni trening iz Integrativne psihoterapije,
radionica traje i u nedelju, 19. novembra (ukupno 20h rada).

Sertifikat o broju sati za ovu radionicu izdaje Srpsko udruženje za integrativnu psihoterapiju u saradnji sa EUROCPS-om

Kontakt: mail: v.petrovic581@gmail.com, tel. +381 (0)64 431 13 06

ANA RISTOVIĆ, trener Škole,

držaće radionicu na temu:

Dijalog sa telom


Radionica će se održati u Novom Sadu 6., 7. i 8. oktobra

Vreme održavanja: Petak, 6. oktobar: 18:30 - 21:00 na adresi: Đorđa Jovanovića br. 10
Subota, 7. oktobar: 9:00 - 17:30 na adresi: Ćirila i Metodija 84
Nedelja, 8. oktobar: 9:00 - 17:30 na adresi: Ćirila i Metodija 84

Termini u petak i subotu (ukupno 12h rada) su otvoreni za sve zainteresovane po ceni od 50 eur.
Za stalne članove grupe za edukaciju i profesionalni trening iz Integrativne psihoterapije,
radionica traje i u nedelju, 8. oktobra (ukupno 20h rada).

Sertifikat o broju sati za ovu radionicu izdaje Srpsko udruženje za integrativnu psihoterapiju u saradnji sa EUROCPS-om

Kontakt: mail: v.petrovic581@gmail.com, tel. +381 (0)64 431 13 06

Joanna Hewitt Evans, integrativna terapeutkinja,

trener Škole, direktorka EUROCPS-a iz Londona
držaće radionicu na temu:

Stid, ranjivost, hrabrost i povezanost

Radionica će se održati u Novom Sadu, 7., 8. i 9. jula
Na adresi: Đorđa Jovanovića 10.

Vreme održavanja:

Petak, 7. jul: 18:30 - 21:00
Subota, 8. jul: 9:00 - 17:30
Nedelja, 9. jul: 9:00 - 17:30

Termini u petak i subotu (ukupno 12h rada) su otvoreni za sve zainteresovane po ceni od 50 eur.
Za stalne članove grupe za edukaciju i profesionalni trening iz Integrativne psihoterapije, radionica traje i u nedelju, 9. jula (ukupno 20h rada).

Radionica sadrži teorijski i iskustveni rad.
Svi učesnici će dobiti sertifikat sa istaknutim brojem sati koje su ostvarili.

Mesta su ograničena, pa molimo sve zainteresovane da se jave na mail:
v.petrovic581@gmail.com ili na tel. +381 (0)64 431 13 06

Mr sci Ana Ristović, telesni psihoterapeut, trener Škole,
će voditi radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Mesto telesne psihoterapije u Integrativnoj psihoterapiji

Radionica će se održati u Novom Sadu, 12., 13. i 14. maja.
Na adresi: Đorđa Jovanovića 10.

Vreme održavanja:

Petak, 12. maj: 18:30 - 21:00
Subota, 13. maj: 9:00 - 17:30
Nedelja, 14. maj: 9:00 - 17:30

Termini u petak i subotu su otvoreni za sve zainteresovane po ceni od 50 eur.
Za stalne članove grupe za edukaciju i profesionalni trening iz Integrativne psihoterapije, radionica traje i u nedelju, 14. maja.

Radionica sadrži teorijski i iskustveni rad.
Svi učesnici će dobiti sertifikat sa istaknutim brojem sati koje su ostvarili.

Mesta su ograničena, pa molimo sve zainteresovane da se jave na mail:
integratiwnapsihoterapija@gmail.com ili v.petrovic581@gmail.com


Osobe za kontakt: Vesna Petrović, +381 63 77 84 267 i Zorica Knežević, +381 64 431 13 06

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na radionicu na temu:

Psihoterapija traume u integrativnoj psihoterapiji

koju će voditi

msci Joanna Hewitt Evans

trener škole, integrativna psihoterapeutkinja,
direktorka Evropskog centra za psihoterapijske studije iz Normandije / Engleske,
Evropskog akreditovanog trening instituta za obrazovanje u psihoterapiji (EUROCPS).


Radionica će se održati u Novom Sadu, na adresi: Đorđa Jovanovića 10, 31. marta, 1. i 2. aprila.

Vreme održavanja: Petak, 31. mart: 18:30 - 21:00
Subota, 1. april: 9:00 - 17:30
Nedelja, 2. april: 9:00 - 17:30

Termini u petak i subotu su otvoreni za sve zainteresovane po ceni od 50 eur.
Za stalne članove grupe za edukaciju i profesionalni trening iz Integrativne psihoterapije, radionica traje i u nedelju, 2. aprila.

Sertifikat o broju sati za ovu radionicu izdaje Srpsko udruženje za integrativnu psihoterapiju u saradnji sa EUROCPS-om

Osoba za kontakt: Msc Zorica Knežević, +381 64 431 13 06, mail: integratiwnapsihoterapija@gmail.com

prof. dr Vesna Petrović, trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Dijalog u transgeneracijskom prenosu

Radionica će se održati u Novom Sadu, 3., 4., i 5. marta.
Na adresi: Đorđa Jovanovića 10.

Vreme održavanja:

Petak, 3. mart: 18:30 - 21:00
Subota, 4. mart: 9:00 - 17:30
Nedelja, 5. mart: 9:00 - 17:30

Termini u petak i subotu su otvoreni za sve zainteresovane po ceni od 50 eur.
Za stalne članove grupe za edukaciju i profesionalni trening iz Integrativne psihoterapije, radionica traje i u nedelju, 5. marta.

Radionica sadrži teorijski i iskustveni rad.
Svi učesnici će dobiti sertifikat sa istaknutim brojem sati koje su ostvarili.

Mesta su ograničena, pa molimo sve zainteresovane da se jave na mail:
integratiwnapsihoterapija@gmail.com ili v.petrovic581@gmail.com


Osobe za kontakt: Vesna Petrović, +381 63 77 84 267 i Zorica Knežević, +381 64 431 13 06

prof. dr Vesna Petrović, trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Dijaloški susret - rad sa dve stolice i rad sa snovima

Radionica će se održati u Novom Sadu, 3., 4., i 5. februara.

Vreme održavanja:

Petak, 3. februar: 18:30 - 21:00
Subota, 4. februar: 9:00 - 17:30
Nedelja, 5. februar: 9:00 - 17:30

Termini u petak i subotu su otvoreni za sve zainteresovane po ceni od 50 eur.
Za stalne članove grupe za edukaciju i profesionalni trening iz Integrativne psihoterapije, radionica traje i u nedelju, 5. februara.

Radionica sadrži teorijski i iskustveni rad.
Svi učesnici će dobiti sertifikat sa istaknutim brojem sati koje su ostvarili.

Mesta su ograničena, pa molimo sve zainteresovane da se jave na mail:
integratiwnapsihoterapija@gmail.com ili v.petrovic581@gmail.com


Osobe za kontakt: Vesna Petrović, +381 63 77 84 267 i Zorica Knežević, +381 64 431 13 06

UVODNI KURS IZ INTEGRATIVNE PSIHOTERAPIJE U BEOGRADU

O programu

Program iz integrativne psihoterapije podržava relaciono razvojni pristup psihoterapiji, integrišući ključne elemente humanističnog pravca u psihologiji, teorije objektnih odnosa, psihologije selfa, teorije intersubjektivnosti, telesne i sistemske psihoterapije. Takodje, prati i u skladu je sa skorašnjim razvojem u neuro naukama koje pružaju nove informacije o integraciji. Struktura uvodnog programa je organizovana oko 3 glavne komponente psihoterapeutskog obrazovanja:

• Teorija i istraživanje psihoterapije
• Klinička praksa
• Lični razvoj

Realizuje se u skladu sa standardima i programom akreditovanog trening instituta, Evropski centar za psihoterapijske studije (European Center for Psychotherapeutics Studies ili EUROCPS) sa sedištem u Engleskoj; u skladu sa standardima i programom Srpskog udruženja za Integrativnu psihoterapiju (SUIP); u skladu sa standardima Saveza društava psihoterapeuta Srbije (SDPS), kao i u skladu sa standardima Evropske asocijacije za psihoterapiju (European Association for Psychotherapy) i Evropske asocijacije za Integrativnu psihoterapiju (European Association for Integrative Psychotherapy). Obezbedjuje prohodnost u sticanju nacionalnog sertifikata, sertifikata Evropske asocijacije za Integrativnu psihoterapiju i sertifikata Evropske asocijacije za psihoterapiju. Proces sticanja znanja i veština iz oblasti Integrativne psihoterapije obuhvata kompletan trening program koji traje četiri godine.

Edukativni trening program sadrži tri stepena edukacije (koja se mogu nastaviti):

• Prva godina edukacije - uvodni kurs
• Druga godina edukacije - savetodavna praksa
• Treća i četvrta godine edukacije - psihoterapijska praksa

Prvi stepen - Uvodni jednogodišnji kurs iz Integrativne psihoterapije (po završenom kursu dobija se sertifikat o završenom Uvodnom kursu, akreditovan od strane Srpskog udruženja za integrativnu psihoterapiju SUIP)

Drugi stepenjednogodišnji kurs za sticanje znanja i veština integrativnog savetovanja, nastavlja se na Uvodni kurs. Po završetku se dobija sertifikat o ovladavanju znanjima i veštinama integrativnog savetovanja, akreditovan od strane Srpskog udruženja za integrativnu psihoterapiju SUIP)

Po završetku dvogodišnjeg programa, kandidati imaju mogućnost da nastave edukaciju za psihoterapeuta.

Edukatori

Prof dr Vesna Petrović, psiholog, psihoterapeut, osnivač, predsednik i zastupnik Srpskog udruženja za Integrativnu psihoterapiju, rukovodilac programa master studija iz Psihoterapije na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, FLV, Univerzitet Union. Nosilac je Nacionalnog i Evropskog sertifikata iz psihoterapije, član Evropskog borda za psihoterapiju, član Naučnog komiteta za psihoterapiju u Evropskoj asocijaciji za psihoterapiju i član uredništva International Journal for Psychotherapy, član Saveza društava psihoterapeuta Srbije.

Mr sci Ana Ristović je psiholog, telesni i EMDR psihoterapeut, nosilac Nacionalnog i Evropskog sertifikata iz psihoterapije. Punopravni je član i EABP, evropske asocijacije za telesnu psihoterapiju od 2003. godine. Predsednik je Srpskog udruženja za telesnu psihoterapiju i facilitator u EMDR psihoterapiji. Vlasnik je Agencije za psihološko savetovalište i psihoterapiju "Psiho art" od 2002. godine. Radi u Užicu i Beogradu.

Metod rada

Osnovni metod rada je grupni-interaktivni rad radioničarskog tipa. Predviđa se realizacija ukupno 10 dvodnevnih radionica tokom jedne godine (u ritmu jedanput mesečno). Ukupan broj sati koje ove radionice pokrivaju iznosi 160 sati godišnje i uključuje sate iz teorije, iskustvenog i ličnog terapijskog rada. Takodje, rad u malim i u velikoj grupi. Grupe su zatvorenog tipa, veličine 10 do 12 polaznika.

Polaznici

Program je namenjen polaznicima koji su završili neki od fakulteta iz oblasti humanističkih nauka (psihologije, socijalnog rada, andragogije, medicine...) ili studentima završnih godina studija. Za sticanje nacionalnog sertifikata neophodna je diploma o završenom fakultetu.

Dinamika održavanja

Dva dana u mesecu po 8 sati 9 – 17h (16 sati rada mesečno); kurs će se odvijati svakog drugog ili trećeg vikenda u mesecu, u ukupnom trajanju od 10 meseci, sa pauzom u letnjim mesecima

Cena jednog sata je 5€, odnosno 80€ mesečno

Rok za prijavu: 01. mart 2017.

Dodatne informacije - Osoba za kontakt:
Vesna Petrović, +381 63 77 84 267
e-mail: uvodintegrativna@gmail.com
facebook: Srpsko udruženje za integrativnu psihoterapiju

EVROPSKI AKREDITOVANI INSTITUT ZA OBRAZOVANJE
IZ OBLASTI PSIHOTERAPIJE – EUROCPS
I SRPSKO UDRUŽENJE ZA INTEGRATIVNU PSIHOTERAPIJU - SUIP

Formiraju novu grupu za novi ciklus edukacije iz Integrativne psihoterapije

Glavni treneri i zastupnice škole su Msc Joanna Hewitt Evans i prof. dr Vesna Petrović.

Broj mesta je ograničen, prijava obavezana.

Dodatne informacije - Osoba za kontakt: Zorica Knežević, +381 64 431 13 06
e-mail: integratiwnapsihoterapija@gmail.com
facebook: Srpsko udruženje za integrativnu psihoterapiju

All Rights Reserved
Top