Ja sam iskusni psihoterapeut registrovan pri UKCP (Savet za Psihoterapiju Ujedinjenog Kraljevstva) i punopravni član BACP (Britanska asocijacija za savetovanje i psihoterapiju). Nalazim se u Ealing-u, Zapadni London.Nudim i kratkotrajno i dugotrajno savetovanje i psihoterapiju pojedincma i parovima.Moj terapijski pristup je egzistencijalni, što znači da su sesije fokusirane na eksploraciju, davanje značenja o i razumevanja Vašeg načina življenja u svetu sa drugima. Mi gledamo na Vaša pitanja i probleme na način kojim se omogućava dostizanje dubljih razjašnjenja, a što vodi do otvaranja novih mogućnosti, koje mogu da se smatraju alternativnim odgovorima na stare probleme i teškoće.Moj način ili stil rada je podržavajuči, saradnički, prihvatajući i blago izazivajući. Potpuno sam posvećen u radu na ono što je vama važno i na ono što želite da dobijete od našeg zajedničkog rada.Poštujem i pridržavam se etičkog kodeksa i pravila profesionalne poverljivosti koje zastupaju BACP i UKCP.Trening, kvalifikacije i iskustvoTreniran sam kao psihoterapeut i savetnik na Regent's College, School of Psychotherapy and Counselling Psychology, London.Kao dodatak privatnoj praksi koju radim, ja sam i jedan od predavača na Regent's University London School of Psychotherapy and Psychology, a takođe i na New School of Psychotherapy and Counselling, London. U svojstvu predavača, takođe radim individualnu i grupnu superviziju za edukante i kvalifikovane psihoterapeute i savetnike, a takođe i podržavam grupe ličnog i profesionalnog razvoja na Master-u i još višim nivoima. Imam zvanje Gostujućeg profesora na Uniji Fakulteta Jugoistočne Evrope (USEE) u Novom Sadu, Srbija.Osim prethodno navedenog, bio sam u poziciji savetnika u Londonskoj bolnici, u okviru primarne Nacionalne zdravstvene službe (NHS), kao što sam i registrovani davalac terapijskih usluga za NHS. Takođe sam radio za brojne dobrotvorne i neprofitne organizacije uključujući MIND, HMP Brixton Prison, Bereavement Counselling Services i EACS.U moj rad su uključene i mnoge godine prethodnog profesionalnog iskustva u korporativnom svetu, koje mi omogućavaju da razumem i omogućim podršku i radim sa stresom, pritiskom i konfliktnim zahtevima koji se postavljaju pred nas u takvom okruženju (settings).