Video postavljen 18. decembra 2016

Interviju je vođen u junu 2016., u Beogradu, u toku gostovanja i u sklopu trodnevne radionice koju je održao jedan od osnivača Integrativne psihoterapije u svetu, dr Richard Erskine.
Interviju je vodila prof. dr Vesna Petrović, zastupnica i predsednica Srpskog udruženja za Integrativnu psihoterapiju.
Gostovanje je organizovao Psihopolis iz Novog Sada.

Interviju sa Brunom van dem Bosch-em vodila prof. dr Vesna Petrović, zastupnik i predsednik Srpskog udruženja za Integrativnu psihoterapiju iz Beograda, Srbija.
Bruno van dem Bosch je predsednik Evropske asocijacije za Integrativnu psihoterapiju i zajedno sa Hilde Vleugels, direktor Educatieve Academie iz Antwerpena u Belgiji.
Interviju vodjen u Zagrebu, 30.septembra 2016.

Na 6. Kongresu psihoterapeuta Srbije prof. dr Vesna Petrović je održala plenarno predavanje na temu: "Zašto integrativna psihoterapija?".
Takođe je predstavila skoro izašlu knjigu u Srbiji Ričarda Erskina "Integrativna psihoterapija na delu". Izdavač je Psihopolis iz Novog Sada.
All Rights Reserved
Top