Plan održavanja Edukativnih radionica SUIP-a tokom 2023. godine

Edukacija Novi Sad - nova grupa -
- radna verzija -

prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Uloga terapeuta u IP

Radionica će se održati 11. i 12. februara

prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,
Jelka Dragićević, trener Škole

će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Dijaloška terapija

Radionica će se održati 18. i 19. marta

prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,
Jelka Dragićević, trener Škole

će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Emocionalna pismenost

Radionica će se održati 01. i 02. aprila

prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Transfer, kontratransfer, projektivna identifikacija

Radionica će se održati 13. i 14. maja

prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Stid

Radionica će se održati 17. i 18. juna

prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Intuicija, Imaginacija, Interpretacija

Radionica će se održati 26. i 27. avgusta

Dafina Perović, trener Škole,
prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,

će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Resursi, veštine

Radionica će se održati 16. i 17. septembra

Dafina Perović, trener Škole,
(Mr Ana Ristović, trener Škole)

će održati radionicu na temu:

Telo u IP

Radionica će se održati 28. i 29. oktobra

prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Konfrontacija u IP

Radionica će se održati 25. i 26. novembra

Dafina Perović, trener Škole,
prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,

će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Rad sa traumom. Joga i IP

Radionica će se održati 23. i 24. decembra
Plan održavanja Edukativnih radionica SUIP-a tokom 2023. godine

Edukacija Beograd - nova grupa -
- radna verzija -

prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Uloga terapeuta u IP

Radionica će se održati 28. i 29. januara

prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,
Jelka Dragićević, trener Škole
Dafina Perović, trener Škole

će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Dijaloška terapija

Radionica će se održati 25. i 26. februara

prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Transfer, kontratransfer, projektivna identifikacija

Radionica će se održati 25. i 26. marta

Jelka Dragićević, trener Škole,
prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,

će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Emocionalna pismenost

Radionica će se održati 22. i 23. aprila

prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Stid

Radionica će se održati 27. i 28. maja

prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Intuicija, Imaginacija, Interpretacija

Radionica će se održati 24. i 25. juna

prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,
Dafina Perović, trener Škole

će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Resursi, veštine

Radionica će se održati 09. i 10. septembra

Dafina Perović, trener Škole,
(Mr Ana Ristović, trener Škole)

će održati radionicu na temu:

Telo u IP

Radionica će se održati 14. i 15. oktobra

prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Konfrontacija u IP

Radionica će se održati 18. i 19. novembra

Dafina Perović, trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Rad sa traumom. Joga i IP

Radionica će se održati 16. i 17. decembra
Plan održavanja Edukativnih radionica SUIP-a tokom 2022. godine
- radna verzija -

Ištvan Pete,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Dečija integrativna psihoterapija

Radionica će se održati 22. i 23. januara

prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Intuicija, imaginacija i interpretacija

Radionica će se održati 26. i 27. februara

Mr Ana Ristović, trener Škole
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Telo u IP

Radionica će se održati 19. i 20. marta

prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Resursi, veštine, strategije prevladavanja

Radionica će se održati 09. i 10. aprila

prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Konfrontacija u IP

Radionica će se održati 14. i 15. maja

prof. dr Vesna Petrović i msr Ksenija Mijatović,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Rad sa traumom i telom. Uvod u Somatic Experiencing Peter Levine-a

Radionica će se održati 11. i 12. juna

prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Transfer i kontratransfer, projektivna identifikacija

Radionica će se održati 02. i 03. jula

prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Stid

Radionica će se održati 27. i 28. avgusta

Dafina Perović i Vesna Petrović,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Rad sa traumom, Joga i IP

Radionica će se održati 17. i 18. septembra

Mr Ana Ristović, trener Škole
će održati radionicu na temu:

Neuronauke i IP

Radionica će se održati 08. i 09. oktobra

prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Sistemska terapija i IP

Radionica će se održati 19. i 20. novembra

prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Integracija u IP

Radionica će se održati 10. i 11. decembra
Plan održavanja Radionica tokom 2021. godine
- radna verzija -

prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Ljudski razvoj 1 – rani razvoj, privrženost i script

Radionica će se održati 30. i 31. januara (peti vikend)

prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Eksperiment: efikasna upotreba tehnike "dve stolice"

Radionica će se održati 27. i 28. februara (četvrti vikend)

Mr Ana Ristović, trener Škole će održati radionicu na temu:

Telo u IP

Radionica će se održati 03. i 04. aprila

prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Rad sa snovima u IP

Radionica će se održati 23. i 24. aprila

prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Kvalitativna istraživanja u psihoterapiji

Radionica će se održati 15. i 16. maja (treći vikend)

prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Sistemska perspektiva – novi okvir

Radionica će se održati 04. i 06. juna (prvi vikend)

prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Emocionalna pismenost

Radionica će se održati 03. i 04. jula (prvi vikend)

prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Uloga IP terapeuta

Radionica će se održati 28. i 29. avgusta (četvrti vikend)

prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Dijaloška psihoterapija

Radionica će se održati 18. i 19. septembra (treći vikend)

Mr Ana Ristović, trener Škole će održati radionicu na temu:

Neuronauke i IP

Radionica će se održati 02. i 03. oktobra (prvi vikend)

prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Etika / Studija slučaja

Radionica će se održati 20. i 21. novembra (treći vikend)

prof. dr Vesna Petrović, glavni trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Završavanje, Tranzicija

Radionica će se održati 18. i 19. decembra (treći vikend)
Plan održavanja Radionica tokom 2020. godine
- radna verzija -

prof. dr Vesna Petrović, trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Dijagnoza u IP

Radionica će se održati u Novom Sadu, 07., 08. i 09. februara (drugi vikend)

Mr Ana Ristović,
će održati radionicu na temu:

Telo u IP

Radionica će se održati u Novom Sadu, 13., 14. i 15. marta (treći vikend)

prof. dr Vesna Petrović, trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Studija slučaja u IP

Radionica će se održati u Novom Sadu, 10., 11. i 12. aprila (drugi vikend)

dr Ričard Erskin
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Radionica će se održati u Novom Sadu, 15., 16. i 17. maja (treći vikend)

prof. dr Vesna Petrović, trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Stid / Sram

Radionica će se održati u Novom Sadu, 12., 13. i 14. juna (drugi vikend)

prof. dr Vesna Petrović, trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Pristupi u IP

Radionica će se održati u Novom Sadu, 28., 29. i 30. avgusta (poslednji vikend u mesecu)

prof. dr Vesna Petrović, trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Dijalog u transgeneracijskom prenosu

Radionica će se održati u Novom Sadu, 11., 12. i 13. septembara (drugi vikend)

Mr Ana Ristović će održati radionicu na temu:

Trauma i Neuronauke

Radionica će se održati u Novom Sadu, 16., 17. i 18. oktobra (treći vikend)

prof. dr Vesna Petrović / Joanna Hewitt Evans
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Radionica će se održati u Novom Sadu, 20., 21. i 22. novembra (treći vikend)

*napomena: moguća su pomeranja za april i novembar
Plan održavanja Radionica tokom 2019. godine

prof. dr Vesna Petrović, trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Pristupi u integraciji

Radionica će se održati u Novom Sadu, 01., 02. i 03. februara (prvi vikend)

Mr Ana Ristović,
će održati radionicu na temu:

Rad sa proživljenim telesnim iskustvom u IP

Radionica će se održati u Novom Sadu, 8., 9. i 10. marta (drugi vikend)

Mo Mandić, Phd u psihoterapiji,
registrovani Egzistencijalistički psihoterapeut u UK, Regent University London,
će održati radionicu na temu:

Kvalitativna istraživanja u psihoterapiji

Radionica će se održati u Novom Sadu, 12., 13. i 14. aprila (drugi vikend)

prof. dr Vesna Petrović, trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Ljudski razvoj 1 - Rani razvoj, privrženost i skript

Radionica će se održati u Novom Sadu, 10., 11. i 12. maja (drugi vikend)

Joanna Hewitt Evans,
integrativna psihoterapeutkinja iz UK,

će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Stid/Sram - Glavna emocija

Radionica će se održati u Novom Sadu, 31. maja, 1. i 2. juna (poslednji vikend u mesecu)

prof. dr Vesna Petrović, trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Eksperiment: efikasna upotreba tehnike "dve stolice" i rad sa snovima IP

Radionica će se održati u Novom Sadu, 28., 29. i 30. juna (četvrti vikend)

prof. dr Vesna Petrović, trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Skrivena okrutnost u nezi dece, trauma i nasilje

Radionica će se održati u Novom Sadu, 6., 7. i 8. septembar (drugi vikend)

Mr Ana Ristović će održati radionicu na temu:

Ljudski razvoj 2 - Neuronauke i IP

Radionica će se održati u Novom Sadu, 4., 5. i 6. oktobra (prvi vikend)

prof. dr Vesna Petrović, trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Sistemska perspektiva u IP i stvaranje novog okvira

Radionica će se održati u Novom Sadu, 8., 9. i 10. novembra (drugi vikend)

Joanna Hewitt Evans,
integrativna psihoterapeutkinja iz UK,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Transfer, kontratransfer, projektivna identifikacija

Radionica će se održati u Novom Sadu, 29., 30. novembra i 1. decembra (peti/prvi vikend)
Plan održavanja Radionica tokom 2018. godine

prof. dr Vesna Petrović, trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Dijagnoza u IP / Case study

Radionica će se održati u Novom Sadu, 16., 17., i 18. februara (treći vikend)

Mo Mandić, Phd u psihoterapiji,
registrovani Egzistencijalistički psihoterapeut u UK, Regent University London
,
će održati radionicu na temu:

Egzistencijalistička psihoterapija i IP

Radionica će se održati u Novom Sadu, 23., 24., i 25. marta (četvrti vikend)

Mr Ana Ristović će održati radionicu na temu:

Neuronauke i IP

Radionica će se održati u Novom Sadu, 13., 14., i 15. april (drugi vikend)

prof. dr Vesna Petrović, trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Priprema za izradu studije slučaja

Radionica će se održati u Novom Sadu, 25., 26., i 27. maj (četvri vikend)

Joanna Hewitt Evans,
integrativna psihoterapeutkinja iz UK,

će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Transfer, kontratransfer

Radionica će se održati u Novom Sadu, 29. i 30. juna i 1. jula (poslednji vikend u mesecu)

prof. dr Vesna Petrović, trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Etika / Case study

Radionica će se održati u Novom Sadu,
24., 25., i 26. avgust (četvrti vikend)
ili
31., avgust, 01. i 02. septembar (peti vikend)

prof. dr Vesna Petrović, trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Uloga Integrativnog psihoterapeuta / Case study

Radionica će se održati u Novom Sadu, 21., 22., i 23. septembar (četvrti vikend)

Mr Ana Ristović će održati radionicu na temu:

Dijaloška psihoterapija / Case study

Radionica će se održati u Novom Sadu, 26., 27., i 28. oktobra (četvrti vikend)

mr Ana Ristović, trener Škole,
će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Emocionalna pismenost

Radionica će se održati u Novom Sadu, 16., 17. i 18. novembra (treći vikend)

Joanna Hewitt Evans,
integrativna psihoterapeutkinja iz UK,

će održati radionicu iz integrativne psihoterapije na temu:

Endings, Loss and Transitions

Radionica će se održati u Novom Sadu, 14., 15. i 16. decembra (treći vikend)

All Rights Reserved
Top